ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตะกาว '

  ตะกาว  หมายถึง น. ขอสําหรับเกี่ยวเรือ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตะกุกตะกัก

  ว. ติด ๆ ขัด ๆ, ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น, (มักใช้แก่การอ่านหรือพูด).

 • ตะกุย

  ก. เอามือหรือเท้าเป็นต้นคุ้ยหรือข่วน.

 • ตะกุยตะกาย

  ก. พยายามป่ายปีนให้พ้นอันตราย.

 • ตะกู

  ดู กระทุ่ม ๑.

 • ตะกูด

  น. หางเสือเรือ, จะกูด หรือ จังกูด ก็ว่า.

 • ตะเกียกตะกาย

  ก. พยายามป่ายปีนไป, พยายามทุกทางเพื่อให้ประสบความสําเร็จ.

 • ตะเกียง ๑

  น. เครื่องใช้สําหรับตามไฟ มีรูปต่าง ๆ บางชนิดมีหลอดบังลม, ลักษณนามว่า ดวง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒