ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตกมูก '

  ตกมูก  หมายถึง ก. อาการที่นํ้าเมือกไหลออกทางทวารหนัก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตกยาก

  ก. ลําบาก, ยากจน, ขัดสน.

 • ตกรางวัล

  ก. ให้รางวัล.

 • ตกลง

  ก. ยินยอมพร้อมใจ, ปลงใจ.

 • ตกล่องปล่องชิ้น

  (สํา) ก. ตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย.

 • ตกลูก

  ก. ออกลูก (ใช้แก่สัตว์สี่เท้า).

 • ตกเลือด

  ก. แท้งลูก, อาการที่เลือดออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูก เป็นต้น,ราชาศัพท์ว่า ตกพระโลหิต.

 • ตกว่า

  ว. คือ, คือว่า, รวมความว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า, บางทีใช้ว่า ตกก็มี เช่น ตกมีฤทธิไกรกว่าพี่ยา. (อิเหนา).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒