ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตกฟอง '

  ตกฟอง  หมายถึง ก. ออกไข่ เช่น ไก่ตกฟอง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตกฟาก

  ก. เกิด, เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (พื้นเรือนโบราณโดยมากเป็นฟาก); โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดคําเถียงคําไม่หยุดปากว่า เถียงคําไม่ตกฟาก.

 • ตกมัน

  ว. ลักษณะที่ต่อมน้ำมันที่ขมับของช้างบวมโตและมีน้ำมันใส ๆ ไหลออกมา ช้างตัวผู้จะมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ดุร้าย มีกลิ่นสาบฉุน,เรียกช้างที่มีอาการเช่นนั้นว่า ช้างตกมัน.

 • ตกม้าตาย

  (สำ) ว. แพ้เร็ว, ยุติเร็ว, เรียกเต็มว่า สามเพลงตกม้าตาย.

 • ตกมูก

  ก. อาการที่นํ้าเมือกไหลออกทางทวารหนัก.

 • ตกยาก

  ก. ลําบาก, ยากจน, ขัดสน.

 • ตกรางวัล

  ก. ให้รางวัล.

 • ตกลง

  ก. ยินยอมพร้อมใจ, ปลงใจ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒