ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตระบัด ๑ '

  ตระบัด ๑  หมายถึง [ตฺระ-] ว. ประเดี๋ยว, บัดใจ, ทันใด, กระบัด ก็ใช้. ก. พลันไป.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตระบัด ๒

  [ตฺระ-] (โบ) ก. ฉ้อโกง เช่น บ่อยู่ในสัตย์ ตระบัดอาธรรม์. (เสือโค), กระบัดประบัด หรือ สะบัด ก็ใช้, ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย, ยักยอก,ใช้อย่าง สะบัด ก็มี.

 • ตระบัดสัตย์

  ก. ไม่รักษาคํามั่นสัญญา.

 • ตระบัน

  [ตฺระ-] (กลอน) น. กลีบซ้อน.

 • ตระเบ็ง

  [ตฺระ-] (กลอน) ก. กลั้นใจดันเบ่งเสียงออกให้ดัง, อัดใจให้ท้องป่องขึ้น,กระเบง.

 • ตระแบ่

  [ตฺระ-] (โบ) ก. แผ่. (อนันตวิภาค).

 • ตระแบก

  [ตฺระ-] (กลอน) น. ต้นตะแบก, กระแบก ก็เรียก.

 • ตระแบง ๑

  [ตฺระ-] (กลอน) ก. สะแบง, สะพาย, เช่น ตาวตระแบง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒