ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตระ ๑ '

  ตระ ๑  หมายถึง [ตฺระ] น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตระเชิญ

  น. ชื่อเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้อัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่าเพลงตระเชิญ.

 • ตระ ๒

  [ตฺระ] น. แถบ, แปลง, (ใช้แก่ที่).

 • ตระกล

  [ตฺระกน] ว. มีมาก; งาม.

 • ตระกวน

  [ตฺระ-] น. ผักบุ้ง. (ข. ตฺรกวน).

 • ตระกอง

  [ตฺระ-] ก. กอด, เกี่ยวพัน, กระกอง ก็ว่า. (ข. ตฺรกง).

 • ตระกัด

  [ตฺระ-] (โบ) ก. ใคร่, อยาก, ยินดี, เช่น พ่อเอ๋ย ใช่ตั้งใจแก่ความกําหนัดในความตระกัดกรีธา. (ม. คําหลวง กุมาร), กระกัด ก็ว่า.

 • ตระการ

  [ตฺระ-] ว. งาม; ประหลาด, แปลก ๆ; หลาก, มีต่าง ๆ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒