ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตูด '

  ตูด  หมายถึง น. รูก้น. ว. นูนขึ้น, สูงขึ้น, เช่น เนื้อตูดขึ้นมา; ยื่นออกไป เช่น ปากตูด.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตูดงอน

  ดู ลี่ ๑.

 • ตูบ ๑

  น. กระท่อม, กระต๊อบ, เช่น ไปตั้งตูบตีนเขา. (ม. คําหลวงชูชก), กระตูบ ก็เรียก.

 • ตูบ ๒

  ว. หลุบลง เช่น หูตูบ.

 • ตูม ๑

  น. มะตูม.

 • ตูม ๒

  ว. ไม่บาน, ยังไม่บาน.

 • ตูม ๓, ตูม ๆ

  ว. เสียงดังเช่นนั้น เช่น โดดนํ้าดังตูม เสียงปืนใหญ่ดังตูม ๆ.

 • ตูม ๓, ตูม ๆ

  ว. เสียงดังเช่นนั้น เช่น โดดนํ้าดังตูม เสียงปืนใหญ่ดังตูม ๆ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒