ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตื้นตัน, ตื้นตันใจ '

  ตื้นตัน, ตื้นตันใจ  หมายถึง ว. รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตื้นตัน, ตื้นตันใจ

  ว. รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น.

 • ตื้อ

  ว. ทึบ เช่น มืดตื้อ สมองตื้อ; แน่นอึดอัด เช่น อิ่มตื้อท้องตื้อ; เรียกดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งว่า อ้ายตื้อ หรืออีตื้อ; เรียกข้าวเหนียวนํ้ากะทิในพิธีเลี้ยงว่า อ้ายตื้อ.

 • ตื๊อ

  (ปาก) ก. รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนรํ่าไป.

 • ตื๋อ

  ว. เร็วมาก (ใช้แก่กริยาวิ่ง).

 • ตุ, ตุ ๆ

  ว. ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดดเป็นต้น, ใช้ประกอบกับคำ เหม็น เป็น เหม็นตุ.

 • ตุ, ตุ ๆ

  ว. ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดดเป็นต้น, ใช้ประกอบกับคำ เหม็น เป็น เหม็นตุ.

 • ตุตัง

  ว. ตึตัง, เหม็นตืด, ล้างไม่ค่อยหายเหม็น.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒