ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตื่นตาตื่นใจ '

  ตื่นตาตื่นใจ  หมายถึง ก. ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตื่นตาย

  ก. หายกลัว, หายตกใจ, เช่น ก็ตื่นตายยินดีเป็นพ้นนัก. (อิเหนา).

 • ตื่นตูม

  ก. ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา เช่น กระต่ายตื่นตูม.

 • ตื่นเต้น

  ก. แสดงอาการลิงโลดด้วยดีใจหรือแปลกใจ,มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย.

 • ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม

  (สํา) ก. เร่งรัดทําการงานให้เหมาะสมแก่วัยและเวลา.

 • ตื่นฟ้า

  (กลอน) ก. แจ่มฟ้า.

 • ตื้น

  ว. ตํ่าลงไปจากขอบน้อยกว่าปรกติ เช่น ชามก้นตื้น,หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่นนํ้าตื้น คลองตื้น, เข้าไปไม่ไกลจากขอบเป็นต้น เช่นตรอกตื้น; ผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, เช่น ความคิดตื้น, ตรงข้ามกับ ลึก.

 • ตื้นตัน, ตื้นตันใจ

  ว. รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒