ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตีรวน '

  ตีรวน  หมายถึง ก. แสดงกิริยาหรือวาจาชวนวิวาท, รวน ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตีรั้ง

  ว. คล้ายคลึงกัน, เสมอกัน.

 • ตีลังกา

  ก. หกคะเมนหงายหลังม้วนเอาหัวกลับขึ้น.

 • ตีลูกซึม

  ก. ทำเฉย ๆ เหมือนไม่รู้เรื่อง, แสร้งทำหน้าซึมเศร้าเพื่อให้สงสารหรือเห็นอกเห็นใจ.

 • ตีวง

  ก. ล้อมวง, ขยายวง.

 • ตีวัวกระทบคราด

  (สํา) ก. โกรธคนหนึ่งแต่ทําอะไรเขาไม่ได้ ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและตนสามารถทําได้.

 • ตีสนิท

  ก. เข้าไปทําเป็นสนิทชิดชอบเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง.

 • ตีสองหน้า

  ก. ทําให้ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างเข้าใจผิดว่าเป็นพวกตน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒