ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ติดหมัด '

  ติดหมัด  หมายถึง ว. ทันทีทันใด (เลียนจากภาษามวย คือต่อยไปแล้วบวมหรือโนตามหมัดขึ้นมา).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ติดหลังแห

  ก. พลอยติดไปด้วย (มักใช้ในทางไม่ดี), ติดร่างแหก็ว่า.

 • ติดแห้ง

  ก. ติดอยู่ในที่ที่นํ้าแห้งลง ไม่พอที่เรือจะไปได้.

 • ติดอันดับ

  ก. เข้าขั้นหรือลําดับที่กําหนดไว้.

 • ติดอ่าง

  ว. อาการที่พูดไม่ใคร่ออกทันใจ คือกว่าจะพูดได้แต่ละคําต้องยํ้าคําต้นอยู่นาน จึงพูดต่อไปได้.

 • ติด ๒

  ก. ในการแทงโปโดยวิธีเลี่ยม ลูกค้าติดประตูข้างเคียงได้ ๑ ประตู โปออกประตูที่ลูกค้าแทงเลี่ยมไว้เจ้ามือจ่าย ๒ ต่อ ถ้าออกประตูที่ลูกค้าแทงติดไว้ไม่ได้ไม่เสีย ถ้าออกประตูอื่นนอกจากนั้น เจ้ามือกินเช่น ลูกค้าแทงเลี่ยม ๒ ติด ๓ โปออก ๒ เจ้ามือจ่าย๒ ต่อ ถ้าออก ๓ ไม่ได้ไม่เสีย ถ้าออกหน่วยหรือครบเจ้ามือกิน.

 • ติด ๓

  น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุลEcheneis และ Remora มีลักษณะเฉพาะเด่นกว่าปลาอื่น ๆ ทั้งหมด คือ ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะรูปวงรีลักษณะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือวัตถุลอยนํ้า ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว ที่พบเสมอได้แก่ ชนิด E. naucrates, เหา เหาทะเล หรือเหาฉลาม ก็เรียก.

 • ติด ๆ

  ว. กระชั้นชิด เช่น วิ่งติด ๆ กันไป.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒