ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ติดขัด '

  ติดขัด  หมายถึง ก. ขัดข้อง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ติดเครื่อง

  ก. ทําให้เครื่องจักรกลติดหรือเดิน.

 • ติดจะ

  ว. ค่อนข้าง, ใกล้ข้าง, เช่น เห็นรอยขาดอยู่นิดติดจะเก่า. (อิเหนา).

 • ติดจักรยาน

  ก. ขี่จักรยานแล้วบังคับให้อยู่กับที่.

 • ติดใจ

  ก. ชอบ, ฝังอยู่ในใจ; ข้องใจ.

 • ติดเชื้อ

  ก. รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และเชื้อนั้นเจริญในร่างกาย มักแสดงอาการเจ็บป่วย เช่น เขาติดเชื้อมาจากผู้อื่น; (ปาก) รับเอานิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนที่อยู่รอบข้างเป็นต้นมาใช้หรือเป็นแบบอย่างเช่น เขาติดเชื้อพูดคำหยาบมาจากเพื่อน. ว. ลักษณะของโรคที่รับเชื้อมาจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่น, เรียกโรคที่มีลักษณะเช่นนั้นว่า โรคติดเชื้อ.

 • ติดตลก

  ก. เอาตัวตลกมาเล่นแทรกเพื่อให้ตัวละครหรือคนร้องพัก, มักพูดใช้สํานวนโวหารหรือแสดงท่าทางชวนให้คนหัวเราะขบขัน.

 • ติดตลาด

  ก. จัดให้มีตลาดขึ้น; เป็นที่นิยมกันทั่วไป เช่น สินค้าติดตลาด.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒