ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตามเนื้อผ้า '

  ตามเนื้อผ้า  หมายถึง ว. ตามที่ปรากฏ เช่น เทศน์ตามเนื้อผ้า, ตามข้อเท็จจริง เช่น ว่าไปตามเนื้อผ้า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตามบุญตามกรรม

  ว. ตามแต่จะเป็นไป.

 • ตามเพลง

  (สํา) ว. สุดแต่จะเป็นไป, ตามเรื่องตามราว.

 • ตามไฟ

  ก. จุดให้ไฟติดไว้, สุมไฟที่ขอนไม้ให้ติดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้อื่นต่อไฟไปใช้หรือเพื่อแก้หนาว.

 • ตามมี

  ว. สมควรแก่ที่มีอยู่.

 • ตามมีตามเกิด

  ว. สุดแต่กําลังความสามารถอันน้อยเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น.

 • ตามยถากรรม

  (สํา) ว. เป็นไปตามกรรม, สุดแต่จะเป็นไป.

 • ตามเรื่องตามราว

  (สํา) ว. ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒