ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตากบ ๒ '

  ตากบ ๒  หมายถึง น. เทียนตากบ. (ดู เทียนตากบ ที่ เทียน ๓).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตากวาง

  [ตา–กฺวาง] น. ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae.

 • ตาง

  (โบ; กลอน) ส. คําใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วน ๆ เช่น ทุกทั่วสัตวตื่นตาง แตกเต้า. (ตะเลงพ่าย),ต่าง ก็ว่า.

 • ต่าง ๑

  น. ภาชนะสําหรับบรรทุกสิ่งของมีคานพาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะมีวัวและลาเป็นต้น ให้ห้อยลงมาทั้ง ๒ ข้าง, เรียกโคลา ที่ใช้บรรทุกสิ่งของในลักษณะเช่นนั้นว่า โคต่าง ลาต่าง. ก. บรรทุก เช่น ต่างข้าวเข้ามาส่ง, ใช้อย่างมาตราตวงก็ได้เช่น ได้ข้าวไม่ถึง ๕ ต่าง.

 • ต่างหู

  น. ตุ้มหู.

 • ต่าง ๒

  ส. คําใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วน ๆเช่น คนทั้งหลายต่างก็ทําหน้าที่ของตน, ในบทกลอนใช้ว่า ตาง ก็มี. ว. ผิดแผก, ไม่เหมือนเดิม, เช่น สีต่างไป; แทน, เหมือน, เช่น ว่าต่าง แก้ต่าง ดูต่างหน้า; อื่นเช่น ต่างประเทศ; คนละ เช่น ต่างพ่อ ต่างแม่.

 • ต่าง ๆ

  ว. หลายอย่างซึ่งผิดกัน.

 • ต่างจิตต่างใจ

  ว. ต่างคนก็ต่างความคิด.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒