ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตากหน้า '

  ตากหน้า  หมายถึง ก. สู้ทนอาย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตากอากาศ

  ก. ไปพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดี.

 • ตากบ ๑

  ดูใน ตา ๒.

 • ตากบ ๒

  น. เทียนตากบ. (ดู เทียนตากบ ที่ เทียน ๓).

 • ตากวาง

  [ตา–กฺวาง] น. ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae.

 • ตาง

  (โบ; กลอน) ส. คําใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วน ๆ เช่น ทุกทั่วสัตวตื่นตาง แตกเต้า. (ตะเลงพ่าย),ต่าง ก็ว่า.

 • ต่าง ๑

  น. ภาชนะสําหรับบรรทุกสิ่งของมีคานพาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะมีวัวและลาเป็นต้น ให้ห้อยลงมาทั้ง ๒ ข้าง, เรียกโคลา ที่ใช้บรรทุกสิ่งของในลักษณะเช่นนั้นว่า โคต่าง ลาต่าง. ก. บรรทุก เช่น ต่างข้าวเข้ามาส่ง, ใช้อย่างมาตราตวงก็ได้เช่น ได้ข้าวไม่ถึง ๕ ต่าง.

 • ต่างหู

  น. ตุ้มหู.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒