ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ดนตรี '

  ดนตรี  หมายถึง น. เสียงที่ประกอบกันเป็นทํานองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําให้รู้สึกเพลิดเพลินหรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้นได้ตามทํานองเพลง. (ส. ตนฺตฺรินฺ).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ดนตรีกรรม

  (กฎ) น. งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และหมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว.

 • ดนยะ, ดนัย

  [ดะนะยะ, ดะไน] (แบบ) น. ลูกชาย. (ป., ส. ตนย).

 • ดนยะ, ดนัย

  [ดะนะยะ, ดะไน] (แบบ) น. ลูกชาย. (ป., ส. ตนย).

 • ดนยา

  [ดะนะยา] (แบบ) น. ลูกหญิง. (ป., ส. ตนย).

 • ดนุ, ดนู

  (แบบ) (กลอน) ส. ฉัน, ข้าพเจ้า. (ป., ส. ตนุ ว่า ตัวตน; เล็กน้อย,เบาบาง).

 • ดนุ, ดนู

  (แบบ) (กลอน) ส. ฉัน, ข้าพเจ้า. (ป., ส. ตนุ ว่า ตัวตน; เล็กน้อย,เบาบาง).

 • ดนุช

  น. ผู้บังเกิดแต่ตน, ลูกชาย, เช่น ใกล้หัตถ์ดลดนุช. (ม. คําหลวงวนปเวสน์). (ป., ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒