ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ด่อน ๓ '

  ด่อน ๓  หมายถึง น. เครื่องมือสําหรับแทงช้างเมื่อเวลาขี่ รูปเป็นเดือยแหลม ทําด้วยเหล็ก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ดอม ๑

  น. ราว, แถว, แนว, เช่น ดอมไพร. (ข. ฎงไพฺร).

 • ดอม ๒

  น. เครื่องหอม. ก. ดม, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ดม เป็น ดอมดม หรือ ดมดอม.

 • ดอม ๓

  ว. ด้วย เช่น พ่อแม่เป็นผู้ใหญ่จะไปดอม. (ขุนช้างขุนแผน).

 • ด่อม

  ว. ดุ่ม เช่น สู่ซุ้มไพรเดียวด่อม. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์).

 • ด้อม

  ก. อาการเดินที่มีลักษณะก้ม ๆ เงย ๆ.

 • ดอย ๑

  น. ภูเขา.

 • ดอย ๒

  ก. ผูก, มัด, ตอก, ชก, ตี, ปา, ทอย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒