ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ดอกด้าย '

  ดอกด้าย  หมายถึง (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นดอกฟอน. (ดู ดอกฟอน).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ดอกดิน

  น. ชื่อพืชเบียนชนิด Aeginetia indica L. และชนิด A. pedunculataWall. ในวงศ์ Orobanchaceae ลําต้นเป็นปุ่มปมเกาะเบียนรากหญ้าดอกสีม่วงดํา อยู่พ้นพื้นดินขึ้นมา ใช้ทําขนม.

 • ดอกทอง

  น. หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคําด่า).

 • ดอกน้ำผึ้ง

  ดู รวงผึ้ง.

 • ดอกบัว ๑

  ดูใน ดอก ๑.

 • ดอกบัว ๒

  น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น ดอกบัวผ้ายจับบัว. (ลอ).

 • ดอกฟอน

  น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Buddleja asiatica Lour. ในวงศ์ Buddlejaceae, พายัพเรียก ดอกด้าย.

 • ดอกมะขาม

  น. ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่ง สีเหลืองคล้ายดอกมะขาม.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒