ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ดอกจันทน์ '

  ดอกจันทน์  หมายถึง น. รกหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ. (ดู จันทน์เทศ ที่ จันทน์).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ดอกด้าย

  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นดอกฟอน. (ดู ดอกฟอน).

 • ดอกดิน

  น. ชื่อพืชเบียนชนิด Aeginetia indica L. และชนิด A. pedunculataWall. ในวงศ์ Orobanchaceae ลําต้นเป็นปุ่มปมเกาะเบียนรากหญ้าดอกสีม่วงดํา อยู่พ้นพื้นดินขึ้นมา ใช้ทําขนม.

 • ดอกทอง

  น. หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคําด่า).

 • ดอกน้ำผึ้ง

  ดู รวงผึ้ง.

 • ดอกบัว ๑

  ดูใน ดอก ๑.

 • ดอกบัว ๒

  น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น ดอกบัวผ้ายจับบัว. (ลอ).

 • ดอกฟอน

  น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Buddleja asiatica Lour. ในวงศ์ Buddlejaceae, พายัพเรียก ดอกด้าย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒