ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ดอกกะทือ '

  ดอกกะทือ  หมายถึง ใช้เป็นคําด่าผู้หญิง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ดอกก้าน

  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นกะแท่ง. (ดู กะแท่ง).

 • ดอกข้าวใหม่

  ดู ชมนาด.

 • ดอกจันทน์

  น. รกหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ. (ดู จันทน์เทศ ที่ จันทน์).

 • ดอกด้าย

  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นดอกฟอน. (ดู ดอกฟอน).

 • ดอกดิน

  น. ชื่อพืชเบียนชนิด Aeginetia indica L. และชนิด A. pedunculataWall. ในวงศ์ Orobanchaceae ลําต้นเป็นปุ่มปมเกาะเบียนรากหญ้าดอกสีม่วงดํา อยู่พ้นพื้นดินขึ้นมา ใช้ทําขนม.

 • ดอกทอง

  น. หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคําด่า).

 • ดอกน้ำผึ้ง

  ดู รวงผึ้ง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒