ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ดอกหมาก ๑ '

  ดอกหมาก ๑  หมายถึง น. ชื่อเกลื้อนชนิดหนึ่ง ขึ้นตามตัวตามหลังเป็นผื่นขาว ๆ; จั่นหมากที่บานแล้ว; ขนสร้อยคอไก่หรือตามตัวไก่ที่เป็นจุดขาว ๆ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ดอก ๒

  (โบ) ก. ทํา เช่น ดอกขายหูขายตา ดอกบนําพารู้. (ลอ).

 • ดอก ๓

  ว. คําประกอบให้ได้ความชัดขึ้น เช่น ฉันดอก ไม่ใช่คนอื่น ทําไม่ได้ดอก,(ปาก) มักพูดว่า หรอก เช่น ไม่ไปหรอก. ก. หลอก เช่น บ้างดอกล้อแล้วโลมคืน. (ม. คําหลวง ชูชก).

 • ดอกกระบอก

  ดู รําเพย ๒.

 • ดอกกะทือ

  ใช้เป็นคําด่าผู้หญิง.

 • ดอกก้าน

  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นกะแท่ง. (ดู กะแท่ง).

 • ดอกข้าวใหม่

  ดู ชมนาด.

 • ดอกจันทน์

  น. รกหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ. (ดู จันทน์เทศ ที่ จันทน์).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒