ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ข้าวคำ '

  ข้าวคำ   หมายถึง น. (๑) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทํายา. (พจน. ๒๔๙๓). (๒) ดู การบูรป่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ข้าวจี่ ๑

  ดูใน ข้าว.

 • ข้าวจี่ ๒

  ดู ซ้องแมว.

 • ขาวจีบ

  น. ชื่อส้มโอพันธุ์หนึ่ง ผลขนาดส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ แต่แป้นกว่า.

 • ข้าวต้ม ๑

  ดูใน ข้าว.

 • ข้าวต้ม ๒

  น. (๑) ชื่อไม้พุ่มชนิด Wissadula periplocifolia (L.) C. Preslex Thwaites ในวงศ์ Malvaceae ต้นสูงประมาณ ๑ เมตรเปลือกเหนียว ใบรูปใบโพ โคนป้าน ผลมี ๕ พู เมื่อแก่พูแยกออกจากกัน. (๒) ดู หญ้าขัดใบยาว ที่ หญ้าขัด.

 • ข้าวตอก ๑

  ดูใน ข้าว.

 • ข้าวตอก ๒

  น. (๑) ชื่อไม้พุ่มชนิด Serissa japonica (Thunb.) Thunb.ในวงศ์ Rubiaceae ใบเล็กรูปไข่ เมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็น ดอกสีขาวเล็ก ๆ เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ ปลูกเป็นไม้ดัดหรือไม้ประดับ. (๒) (ถิ่น-พายัพ) ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Anaphalis margaritacea (L.) Benth. ex C.B. Clarke ในวงศ์ Compositaeขึ้นอยู่บนเขาในระดับสูง ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ขนาดสูงราว ๕๐เซนติเมตร ต้น ใบ ดอก มีขนสีขาวทึบ ใช้ทํายาได้. (๓) ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Callicarpa longifolia Lam. ในวงศ์ Labiatae ดอกเล็กสีม่วง ผลกลมเล็ก สุกสีขาว ใช้ทํายาได้. (๔) ชื่อเห็ดหลายชนิดในสกุล Hemimycena วงศ์ Tricholomataceae ขึ้นตามพื้นดินเป็นกลุ่มใหญ่ ดอกเห็ดสีขาวขนาดเท่าดอกมะลิบาน ด้านล่างมีครีบก้านยาวตั้งตรง เช่น ชนิด H. cucullata (Pers. ex Fr.)Sing. กินได้. (๕) ดู ตีนตุ๊กแก (๕).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒