ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ข้าวซ้อม, ข้าวซ้อมมือ '

  ข้าวซ้อม, ข้าวซ้อมมือ   หมายถึง น. ข้าวที่เอาเปลือกออกโดยใช้วิธีใส่ครกตำ ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่, ปัจจุบันใช้เครื่องจักรสีข้าวแทนเรียกว่าข้าวกล้อง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ข้าวซ้อม, ข้าวซ้อมมือ

  น. ข้าวที่เอาเปลือกออกโดยใช้วิธีใส่ครกตำ ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่, ปัจจุบันใช้เครื่องจักรสีข้าวแทนเรียกว่าข้าวกล้อง.

 • ข้าวซอย

  (ถิ่น-พายัพ) น. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง เป็นเส้นคล้ายบะหมี่แล้วปรุงเครื่อง, เดิมเรียก ก๋วยเตี๋ยวฮ่อ.

 • ข้าวแดกงา

  น. ข้าวเหนียวนึ่งโขลกปนงา.

 • ข้าวแดง, ข้าวเมล็ดแดง

  น. เมล็ดข้าวที่มีปลอกรำสีแดงหุ้มอยู่ร้อยละ ๒๕ ของเนื้อที่เมล็ดข้าวหรือมากกว่า.

 • ข้าวแดง, ข้าวเมล็ดแดง

  น. เมล็ดข้าวที่มีปลอกรำสีแดงหุ้มอยู่ร้อยละ ๒๕ ของเนื้อที่เมล็ดข้าวหรือมากกว่า.

 • ข้าวแดงแกงร้อน

  (สํา) น. บุญคุณ.

 • ข้าวตก

  น. ข้าวที่หลงเหลืออยู่ในท้องนาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒