ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขานยาม '

  ขานยาม   หมายถึง (โบ) ก. บอกเวลาเปลี่ยนชั่วโมง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขานรหัส

  ก. ร้องเรียกโดยใช้สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่กําหนดรู้กันโดยเฉพาะ.

 • ขาน ๒

  ว. ใช้ประกอบต่อคํา ``ตาย' ว่า ไม้ตายขาน หมายความว่าต้นไม้ที่ยืนต้นตายเป็นแถว ๆ.

 • ขานกยาง ๑

  ดูใน ขา ๑.

 • ขานกยาง ๒

  ดู สีเสียด ๓.

 • ขานาง

  น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Homalium tomentosum (Vent.) Benth.ในวงศ์ Flacourtiaceae ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน กลิ่นเหม็น.

 • ขาบ ๑

  ว. สีนํ้าเงินแก่อมม่วง.

 • ขาบ ๒

  (ถิ่น-พายัพ) ก. แอบ, ซ่อน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒