ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขวัดแคว้ง '

  ขวัดแคว้ง   หมายถึง [ขฺวัดแคฺว้ง] (โบ) ก. วิ่งไปวิ่งมา, ค้นหา, ดิ้นรน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขวั้น

  [ขฺวั้น] (ถิ่น-อีสาน, ปักษ์ใต้) น. หัวขั้ว เช่น และผูกเป็นขวั้นแขวนวง.(สมุทรโฆษ).

 • ขวับ ๑, ขวับเขวียว

  [ขฺวับ, ขฺวับเขฺวียว] ว. เสียงหวดไม้เรียว.

 • ขวับ ๑, ขวับเขวียว

  [ขฺวับ, ขฺวับเขฺวียว] ว. เสียงหวดไม้เรียว.

 • ขวับ ๒

  [ขฺวับ] ว. เร็ว, ทันที, เช่น เหลียวขวับ.

 • ขวา

  [ขฺวา] ว. ตรงข้ามกับซ้าย, ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านทิศใต้เรียกว่า ด้านขวามือ ด้านทิศเหนือ เรียกว่า ด้านซ้ายมือ, ถ้าหันหลังไปทางต้นนํ้าหรือยอดนํ้า ด้านขวามือเรียกว่า ฝั่งขวา ด้านซ้ายมือเรียกว่าฝั่งซ้าย, คู่กับซ้าย แต่ใหญ่กว่าหรือสําคัญกว่า เช่น มเหสีฝ่ายขวาอัครสาวกฝ่ายขวา. (การเมือง) น. เรียกกลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นโน้มไปทางอนุรักษนิยมว่า ฝ่ายขวา.

 • ขวาก

  [ขฺวาก] น. ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สําหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตําผู้ผ่านเข้าไป.

 • ขวากหนาม

  น. อุปสรรค, เครื่องขัดข้อง, เครื่องขัดขวาง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒