ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขี้ไถ ๑ '

  ขี้ไถ ๑   หมายถึง ดู มูล ๓.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขี้ทูด

  น. ชื่อโรคเรื้อนชนิดทําให้มือกุดเท้ากุด.

 • ขี้เท่อ

  ว. ไม่คม, ไม่ฉลาด, เซ่อ. น. ความโง่ เช่น ขยายขี้เท่อ.

 • ขี้เทา

  น. ขี้ที่ค้างอยู่ในลําไส้เด็กที่คลอดใหม่.

 • ขี้เทือก

  น. ที่ดินที่ไถและคราดเป็นต้นแล้วทำให้เป็นโคลนเป็นตมเพื่อตกกล้าเช่น ทําขี้เทือกตกกล้า, เทือก ก็ว่า.

 • ขี้ปะติ๋ว

  ว. เล็กน้อย, ไม่สําคัญ.

 • ขี้ปาก

  น. คําที่เอาอย่างเขามาพูด; คนสําหรับเขาล้อด่าว่าและติเตียน.

 • ขี้เป้

  ว. ไม่ได้เรื่อง เช่น คนขี้เป้ ของขี้เป้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒