ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขี้เดือด '

  ขี้เดือด   หมายถึง น. ขี้เมฆตามริมขอบฟ้าวิ่งเดือดพลุ่งขึ้นข้างบนซึ่งนัยว่าจะเกิดพายุ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขี้แดด

  น. ตะไคร่ที่จับบนผิวโคลนสีเขียว ๆ.

 • ขี้ตา, ขี้ตาเล็น

  (ปาก) ว. เล็กมาก.

 • ขี้ตา, ขี้ตาเล็น

  (ปาก) ว. เล็กมาก.

 • ขี้ตืด

  (ปาก) ว. ตระหนี่, ขี้เหนียว ก็ว่า.

 • ขี้เต่า

  น. เมือกเหงื่อไคลที่ติดอยู่ตามรักแร้ มีกลิ่นเหม็น.

 • ขี้แต้

  น. ดินที่แห้งแข็งเป็นตะปุ่มตะป่ำอยู่ตามทุ่งนา มักอูดขึ้นมาจากรอยกีบเท้าวัวเท้าควาย เรียกว่า หัวขี้แต้.

 • ขี้ไต้ ๑

  น. ส่วนของไต้ที่ใช้เป็นเชื้อไฟหรือส่วนของไต้ที่จุดและเขี่ยให้ร่วงหล่นลง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒