ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขด ๑ '

  ขด ๑   หมายถึง ก. ม้วนตัวให้เป็นวง ๆ เช่น งูขด, ทําให้เป็นวง ๆ เช่นนั้น เช่นเอาลวดมาขด, งอหรือทําให้งอ เช่น นอนขด ขดให้เป็นลวดลาย.น. สิ่งที่เป็นวง ๆ, ลักษณนามเรียกของที่เป็นวง ๆ เช่นนั้น เช่นเชือก ๓ ขด.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขด ๒

  (ถิ่น-พายัพ) ก. ขยด, เขยิบ, กระเถิบ.

 • ขดถวาย

  (ถิ่น-พายัพ) ก. ขัดสมาธิ.

 • ขดาน

  [ขะ-] (โบ) น. กระดาน เช่น นางทายขดานผทับแด ไฟสมรลามแลลืมพาษปธาราราย. (สมุทรโฆษ).

 • ขตอย

  [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย).

 • ขทิง ๑

  [ขะ-] (โบ) น. กระดิ่ง, กระดึง, เช่น ขทิงทอง รนนทดโยงลยวแล่ง. (กําสรวล).

 • ขทิง ๒

  [ขะ-] (โบ) น. ต้นกระทิง.

 • ขทิง ๓

  [ขะ-] (โบ) น. ปลากระทิง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒