ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขันเหม '

  ขันเหม   หมายถึง น. ขันชนิดที่เล็กกว่าขันเชิงเล็กน้อย ใส่ข้าวสารไว้ในขันสำหรับปักแว่นเวียนเทียน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขัน ๒

  ก. ทำให้ตึงหรือให้แน่นด้วยวิธีหมุนกวดเร่งเข้าไป เช่น ขันชะเนาะขันเกลียว. ว. แข็งแรง, กล้าหาญ, เช่น กูนี้คนขัน จะขามคนใด.(สมุทรโฆษ).

 • ขันกว้าน

  [-กฺว้าน] ก. ฉุดด้วยกว้าน.

 • ขันชะเนาะ

  ก. บิดลูกชะเนาะให้ตึง.

 • ขันต่อ

  ก. กล้าต่อ. (กฎ) น. การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ.

 • ขันสมอ

  [-สะหฺมอ] ก. หมุนเครื่องเอาสมอขึ้น.

 • ขันสู้

  ก. แข่งเข้าสู้, กล้าสู้.

 • ขันอาสา

  ก. เสนอตัวเข้ารับทําโดยเต็มใจ, กล้าอาสา.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒