ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขัณฑสีมา '

  ขัณฑสีมา   หมายถึง น. เขตแดน, เขตแดนส่วนหนึ่ง ๆ. (ป., ส.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขัด ๑

  ก. ให้ติดขวางไว้ไม่ให้หลุดออก เช่น ขัดกระดุม ขัดกลอน; เหน็บเช่น ขัดกระบี่; ไม่ทําตาม, ฝ่าฝืน, ขืนไว้, เช่น ขัดคําสั่ง; แย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน.

 • ขัดขวาง

  ก. ทําให้ไม่สะดวก, ทําให้ติดขัด.

 • ขัดข้อง

  ก. ไม่ยอมให้ทํา, ไม่ตกลงด้วย, ติดขัด.

 • ขัดขา

  ก. จงใจขัดขวางเพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก, ขัดแข้งขัดขา ก็ว่า; แทนชั่วคราว เป็นการแก้ขัดในการเล่นไพ่เป็นต้น, คานขา หรือ คันขาก็ว่า.

 • ขัดขืน

  ก. ไม่ประพฤติตาม, ไม่ทําตาม.

 • ขัดเขมร

  ก. ถกเขมร เช่น ทะเลาะกูกําหมัดขัดเขมร. (ดึกดําบรรพ์).

 • ขัดเขิน

  ก. กระดากอาย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒