ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ข้อลำ '

  ข้อลำ   หมายถึง น. พละกำลัง เช่น ข้อลำอย่างนี้จะสู้งานหนักไหวหรือ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ข้อศอก

  น. ส่วนของแขนตรงข้ามกับข้อพับ, ศอก ก็ว่า.

 • ข้อสอบ

  น. ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้.

 • ข้อสังเกต

  น. สิ่งที่กำหนดไว้ให้สนใจเป็นพิเศษ เช่น บทความนี้มีข้อสังเกตอยู่หลายประการ เขาตั้งข้อสังเกตว่า ๒-๓ วันนี้มีชายแปลกหน้ามาเยี่ยม ๆ มอง ๆ ที่ประตูบ้านบ่อย.

 • ข้อเสนอ

  น. เรื่องราวที่นำเสนอเพื่อพิจารณา.

 • ข้อเสนอแนะ

  น. ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณา.

 • ข้อเสือ

  ดู ข้อเหวี่ยง.

 • ข้อหา

  น. คํากล่าวโทษ; (กฎ) คํากล่าวหาบุคคลว่าได้กระทําความผิดอาญา; คํากล่าวหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒