ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขวางโลก '

  ขวางโลก   หมายถึง ว. แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปรกติวิสัย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขวางหูขวางตา

  ก. รู้สึกรำคาญ, หมั่นไส้.

 • ขว้าง

  [ขฺว้าง] ก. เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง.

 • ขว้างกา

  น. เรียกไม้ชนิดหนึ่งที่เสี้ยมหัวท้ายให้แหลมใช้เป็นอาวุธ.

 • ขว้างข้าวเม่า

  น. ประเพณีอย่างหนึ่ง เอามะพร้าวทั้งผลโยนไปยังที่เขากําลังทําข้าวเม่ากันอยู่ เพื่อแสดงว่าเอามะพร้าวมาขอแลกข้าวเม่าไปกินบ้าง.

 • ขว้างงูไม่พ้นคอ

  (สํา) ก. ทําอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเอง.

 • ขว้างจักร

  [-จัก] น. กรีฑาประเภทลานอย่างหนึ่ง ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่ในวงเขตที่กําหนด แล้วขว้างจานไม้กลมตรงกลางนูนทั้ง ๒ ข้างออกไปให้ไกลที่สุด.

 • ขว้างค้อน

  น. ชื่องู ๒ ชนิด คือ งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) ในวงศ์Viperidae และ งูปลิง (Enhydris plumbea) ในวงศ์ Colubridaeทั้ง ๒ ชนิดเมื่อตกใจจะดีดตัวไปได้ในระยะสั้น ๆ แทนการเลื้อย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒