ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขวง ๔ '

  ขวง ๔   หมายถึง น. ผี เช่น เสียขวง ว่า เสียผี.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขวด

  น. ภาชนะกลวงใน โดยมากทําด้วยแก้ว รูปสูง มักมีคอหรือปากแคบ สําหรับบรรจุของเหลวเป็นต้น, ลักษณนามว่า ใบ.

 • ขวดตีนช้าง

  (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ขวดโหล.

 • ขวดโหล

  [-โหฺล] น. ขวดปากกว้างมีฝา, โหล ก็เรียก.

 • ข่วง

  น. บริเวณ, ลาน, ใช้ว่า ขวง ก็มี.

 • ขวน

  [ขฺวน] (โบ) ก. ขวนขวาย, ใฝ่, เช่น ขวนทรรป ว่าใฝ่จองหอง.(ม. คําหลวง สักบรรพ).

 • ขวนขวาย

  [-ขฺวาย] ก. หมั่นเสาะแสวงหาเพิ่มเติมโดยไม่ยอมอยู่นิ่ง,ขวายขวน ก็ว่า.

 • ข่วน

  ก. ขูดหรือขีดด้วยของแหลมเช่นหนามหรือเล็บ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒