ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ข่มขืน '

  ข่มขืน   หมายถึง ก. บังคับ, ขืนใจ, ขู่เข็ญ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ข่มขืนกระทำชำเรา

  (กฎ) น. ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทําการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ หรือใช้กําลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น.

 • ข่มขืนใจ

  (กฎ) ก. บังคับให้กระทําหรืองดเว้นกระทํา โดยไม่สมัครใจแต่จําต้องฝืนใจปฏิบัติตาม เพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้เช่น ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๙.

 • ข่มขู่

  ก. ทําให้กลัว, ทําให้เสียขวัญ; (กฎ) ทําให้ผู้อื่นต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเป็นภัยแก่ตนเอง แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภัยอันใกล้จะถึงและอย่างน้อยร้ายแรงถึงขนาดที่จะพึงกลัว ตามประมวลกฎหมายแพ่ง การข่มขู่อาจทำให้นิติกรรมเสื่อมเสียได้.

 • ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

  (สํา) ก. บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทําตามที่ตนต้องการ เช่น จะจัดแจงแต่งตามอารมณ์เราเหมือนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า. (สังข์ทอง).

 • ข่มท้อง

  ก. ใช้มือกดท้องช่วยในการคลอดลูก.

 • ข่มนาม

  ก. ทําพิธีข่มชื่อศัตรูก่อนยกทัพ.

 • ข่มหมู

  (ปาก) ก. รังแก.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒