ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขบขัน '

  ขบขัน   หมายถึง ว. น่าหัวเราะ, ชวนหัวเราะ, ขัน ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขบถ

  [ขะบด] ก. ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ทรยศ. น. การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ความทรยศ; ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร,ผู้ทรยศ, กบฏ ก็ว่า.

 • ขบวน

  [ขะ-] น. กระบวน, พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ; ทางขี้ผึ้งในการหล่อรูป.

 • ขบวนการ

  น. กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง.

 • ขบูร, ขบวร

  [ขะบูน, ขะบวน] (แบบ) ว. แต่ง, ประดับ.

 • ขบูร, ขบวร

  [ขะบูน, ขะบวน] (แบบ) ว. แต่ง, ประดับ.

 • ขม ๑

  ว. รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด.

 • ขมขื่น

  ก. รู้สึกชํ้าใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้, ขื่นขมก็ใช้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒