ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ซัดน้ำ '

  ซัดน้ำ  หมายถึง (โบ) ก. สาดนํ้าในพิธีแต่งงานบ่าวสาว.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ซัดยา

  ก. ใส่ยาลงในเบ้าที่หลอมโลหะในการเล่นแร่แปรธาตุ.

 • ซั้น

  ว. นั้น; รีบ, เร็ว, ถี่, ติด ๆ กัน.

 • ซับ

  ก. เอาของเช่นผ้าหรือกระดาษทาบลงที่นํ้าหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นเพื่อให้แห้ง; (ถิ่น–อีสาน) ซึมซาบ, กำซาบ. น. รองในในการฝังเพชรหรือพลอยในกระเปาะแหวน; เรียกกระดาษที่ใช้ซับหมึกให้แห้งว่า กระดาษซับ; เรียกที่ที่มีน้ำซึมซาบอยู่ภายใต้ว่า ที่น้ำซับ.

 • ซับซ้อน

  ก. ปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายอย่างหลายเรื่อง, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก, เช่น คดีซับซ้อน.

 • ซับซาบ

  (ปาก) ก. ซึมซาบ.

 • ซับใน

  น. ผ้าที่เย็บทาบอยู่ชั้นในของเครื่องแต่งกาย.

 • ซับพระพักตร์

  (ราชา) น. ผ้าเช็ดหน้า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒