ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ซุ้มกระต่าย '

  ซุ้มกระต่าย  หมายถึง น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Blinkworthia lycioides Choisy ในวงศ์Convolvulaceae ดอกรูประฆัง สีนวล, มุ้งกระต่าย ก็เรียก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ซุ่มซ่าม

  ว. กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะเช่น เดินซุ่มซ่ามชนสิ่งของจนเสียหาย ซุ่มซ่ามเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรจะเข้าไป.

 • ซุมแซว

  (โบ) ว. เซ็งแซ่, จอแจ.

 • ซุ่มเสียง

  (โบ) น. สุ้มเสียง เช่น จึงตั้งนะโม ซุ่มเสียงใหญ่โต. (ประถม ก กา).

 • ซุย ๑

  น. มีดชนิดหนึ่ง รูปเรียวแหลม.

 • ซุย ๒

  ว. ร่วนในลักษณะอย่างดินที่ยุ่ยไม่เกาะกันแน่นเหนียว เรียกว่าดินซุย, เรียกเนื้อเผือกหรือมันที่มีลักษณะเช่นนั้นว่า เนื้อซุย.

 • ซู่ ๑

  ว. อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกเป็นต้น.

 • ซู่ ๒, ซู่ ๆ

  ว. เสียงดังอย่างเสียงฝนตกมาก ๆ แต่ตกไม่นาน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒