ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ชุบชีวิต '

  ชุบชีวิต   หมายถึง ก. ทําให้เป็นขึ้น เช่น ชุบชีวิตคนตายให้เป็น, ทําให้มีชีวิตขึ้น เช่น ชุบชีวิตรูปหุ่น; อุปถัมภ์บํารุงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ชุบตัว

  ก. เอาตัวจุ่มลงไปในของเหลวเพื่อให้ติดสิ่งนั้นอย่างพระสังข์ชุบตัวให้เป็นทอง, เอาตัวเข้าไปในกองไฟเพื่อเปลี่ยนรูปอย่างท้าวสันนุราชชุบตัวในกองไฟเพื่อให้กลับเป็นหนุ่มใหม่; โดยปริยายหมายถึงไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้สูงขึ้น ดีขึ้น โดยมากหมายถึงในยุโรปและอเมริกาเช่น ไปชุบตัวมาจากเมืองนอก.

 • ชุบมือเปิบ

  (สํา) ก. ฉวยประโยชน์จากคนอื่นโดยไม่ได้ลงทุนลงแรง.

 • ชุบย้อม

  ก. บํารุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น.

 • ชุบเลี้ยง

  ก. บํารุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น.

 • ชุบสรง

  น. ผ้าผลัดอาบนํ้าเจ้านายหรือพระสงฆ์ เรียกว่า ผ้าชุบสรง.

 • ชุบอาบ

  น. ผ้าผลัดอาบนํ้า เรียกว่า ผ้าชุบอาบ.

 • ชุบชู

  น. ชื่อของหวานอย่างหนึ่ง คล้ายลอยแก้ว.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒