ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ชำเรา ๒ '

  ชำเรา ๒   หมายถึง ก. ลึก, ลับ, เช่น หน้าตาชําเรา. (สุบิน). (ข.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ชำเราะ

  น. ซอก, หลืบ, เช่น ชําเราะชระลองดอมไพร. (สมุทรโฆษ). ก. เซาะ.

 • ชำแรก

  ก. แทรก, แหวก, แทรกลงไป, เจือปน.

 • ชำแระ

  น. ที่แฉะ, ที่เลน, เช่น ชายชําแระข้างในตรงร่องนํ้า. (เชมสบรุก).

 • ชำลา

  ว. ที่ผึ่งแดดยังไม่แห้งสนิท (ใช้แก่ปลา). (ต. ชมฺร ออกเสียงว่า เจมเรียะ ว่า เหี่ยว, ความเหี่ยว).

 • ชำเลือง

  ก. ชายตาดู, ดูทางหางตา.

 • ชำแหละ

  [–แหฺละ] ก. แล่เป็นแผ่น ๆ, เฉือนเป็นชิ้น ๆ, เชือด. (แผลงมาจาก แฉละ).

 • ชิ, ชิชะ, ชิชิ

  อ. คําที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจเป็นต้น.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒