ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ช้อยชด '

  ช้อยชด   หมายถึง ว. อ่อนช้อย, งามกิริยาท่าทาง, ชดช้อย ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ช้อยช่างรำ, ช้อยนางรำ

  ดู กระช้อยนางรํา.

 • ช้อยช่างรำ, ช้อยนางรำ

  ดู กระช้อยนางรํา.

 • ชอล์ก ๑

  น. ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อยเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์ พืช และเปลือกหอยใน ทะเล, หินดินสอพอง ก็เรียก. (อ. chalk).

 • ชอล์ก ๒

  น. เครื่องเขียนกระดานดําชนิดหนึ่งที่เป็นสีขาวทําจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมนํ้า, ที่มีสีอื่น ๆ ผสมด้วยดินสีหรือสีสําเร็จรูป เรียกว่า ชอล์กสี. (อ. chalk).

 • ช่อลำดวน

  ดู สำลี ๓.

 • ช่ออินทนิล

  ดู สร้อยอินทนิล.

 • ชอ่ำ

  [ชะ] ว. มืดมัว, มืดครึ้ม.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒