ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ชอบธรรม '

  ชอบธรรม   หมายถึง ว. ถูกตามหลักธรรม, ถูกตามนิตินัย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ชอบพอ

  ก. รักใคร่กัน, ถูกอัธยาศัยกัน.

 • ชอบมาพากล

  ว. ชอบกล, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่ชอบมาพากล.

 • ชอม ๑

  ก. ชม.

 • ชอม ๒

  ก. จ่อม, จม.

 • ช่อย

  (โบ) ก. ช่วย. (จารึกสยาม).

 • ช้อย

  ว. งอนงาม.

 • ช้อยชด

  ว. อ่อนช้อย, งามกิริยาท่าทาง, ชดช้อย ก็ว่า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒