ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ช่วงทรัพย์ '

  ช่วงทรัพย์   หมายถึง (กฎ) ก. เอาทรัพย์สินอันหนึ่งแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่ง ซึ่งมีฐานะทางกฎหมายอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ช่วงสิทธิ์

  (กฎ) ก. เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง.

 • ชวด ๑

  น. ชื่อปีที่ ๑ ของรอบปีนักษัตร มีหนูเป็นเครื่องหมาย. (ข. ชูต).

 • ชวด ๒

  ก. ผิดหวัง, ไม่ได้ดังหวัง.

 • ชวด ๓

  (ปาก) น. พ่อหรือแม่ของปู่ ย่า ตา ยาย, ทวด ก็ว่า.

 • ชวน ๑

  ก. จูงใจ, โน้มนํา, เช่น ชวนกิน; ชักนํา, ขอให้ทําตาม, เช่น ชวนไปเที่ยว.

 • ชวนหัว

  ว. ที่ทําให้ขบขัน เช่น เรื่องชวนหัว ละครชวนหัว.

 • ชวน ๒

  [ชะวะนะ] (แบบ) น. ความเร็ว, ความไว, ความเร็วของปัญญาหรือความคิด, แผลงเป็น เชาวน์ ก็มี. (ป., ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒