ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ชลาธาร '

  ชลาธาร   หมายถึง ดู ชล, ชล.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ชลาพุช, ชลามพุช

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาพุช, ชลามพุช

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาลัย

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาศัย

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาสินธุ์

  ดู ชล, ชล.

 • ชลี

  (กลอน) ก. อัญชลี, ไหว้, เช่น ชลีกรงอนงามกิริยา. (อิเหนา). (ตัดมาจาก อัญชลี).

 • ชลูกา

  (แบบ) น. ปลิง, ชัลลุกา ก็ใช้. (ส., ป. ชลุกา, ชลูกา).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒