ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ชโลทร '

  ชโลทร   หมายถึง [ชะโลทอน] น. แม่นํ้า, ทะเล, ห้วงนํ้า, ท้องนํ้า. (ป., ส. ชล + อุทร).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ชลัมพุ

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาธาร

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาพุช, ชลามพุช

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาพุช, ชลามพุช

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาลัย

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาศัย

  ดู ชล, ชล.

 • ชลาสินธุ์

  ดู ชล, ชล.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒