ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กระทะ ๒ '

  กระทะ ๒  หมายถึง ดู ตะกรับ ๓ (๑).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กระทั่ง

  ก. ตี, กระแทก, เช่น เสียงโครมครื้นคลื่นกระทั่งฝั่งชลา.(นิ. เพชร); ทําให้มีเสียง เช่น กระทั่งแตร กระทั่งมโหระทึก;ให้เสียงสัญญาณ เช่น ตามช่องฉากบังกระทั่งไอ. (คาวี),นิยมใช้เข้าคู่กับคํา กระทบ เป็น กระทบกระทั่ง. บ. จดถึง,จนถึง, เช่น กระทั่งบัดนี้เขาก็ยังไม่มา; แม้, แม้แต่, เช่นกระทั่งพ่อสั่งเขาก็ยังไม่ทำ กระทั่งแม่ของเขาเองเขาก็ยังไม่เว้น.

 • กระทั่งติด

  ดู มวก.

 • -กระทัน

  ใช้เข้าคู่กับคํา กระทด เป็น กระทดกระทัน.

 • -กระทั้น

  ใช้เข้าคู่กับคํา กระแทก เป็น กระแทกกระทั้น.

 • กระทา

  น. ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Phasianidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับไก่ฟ้า ตัวกลม ขนลายเป็นจุดกระ ๆ ปีกและหางสั้น วิ่งหากินเมล็ดพืชและแมลงอยู่ตามพื้นดิน บินได้ในระยะทางสั้น ๆ มีหลายชนิด เช่น กระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)กระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus).

 • กระทาชาย

  (โบ) น. คนผู้ชาย, กระไทชาย ก็ว่า.

 • กระทาย

  น. กระบุงเล็ก ปากผาย; เครื่องตวงครึ่งกระบุง ใช้ตวงข้าวสมัยโบราณ. ก. กระทกของเอากากออก.(รูปภาพ กระทาย)

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒