ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' แก่ ๑ '

  แก่ ๑  หมายถึง ว. มีอายุมาก เช่น แก่ไปทุกวัน ไม้แก่ เด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคนนั้น,อยู่ในวัยชรา เช่น คนแก่ หญิงแก่, จัด เช่น เหลืองแก่ แก่เปรี้ยวแก่หวาน; โดยปริยายหมายความว่า จัดเจน หนัก หรือยิ่งไปในทางนั้น เช่น แก่สังคม แก่วิชา แก่เหล้า แก่เล่น แก่ไฟ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • แก่กล้า

  ก. เข้มแข็ง, ยวดยิ่ง, เช่น ศรัทธาแก่กล้า.

 • แก่ดีกรี

  (ปาก) ว. ดื่มสุราหรือเมรัยมาก.

 • แก่แดด

  ว. ทําเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ (มักใช้แก่เด็ก).

 • แก่ตัว

  ว. ย่างเข้าวัยแก่.

 • แก่บ้าน

  (ถิ่น-พายัพ) น. ผู้ใหญ่บ้าน, นายบ้าน.

 • แก่ไฟ

  ว. ใช้ไฟแรงเกินไป (มักใช้แก่การหุงหรือต้มที่ใช้ไฟแรงจนเกือบไหม้).

 • แก่แรด

  ว. จัดจ้านเกินอายุ, แก่เกินอายุ, แก่มาก.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒