ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' เกล้ากระผม '

  เกล้ากระผม  หมายถึง ส. คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย พูดกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพมากหรือกับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์, พูดสั้น ๆ ว่า เกล้าหรือเขียนย่อว่า เกล้าฯ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • เกล้ากระหม่อม

  ส. คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย เพ็ดทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอที่มิได้ทรงกรม, พระวรวงศ์เธอที่ทรงกรม และสมเด็จพระสังฆราช, ถ้าผู้พูดเป็นเพศหญิงใช้ว่า เกล้ากระหม่อมฉัน,เขียนย่อว่า เกล้าฯ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

 • เกลาะ

  [เกฺลาะ] ก. พูดเลียบเคียง เช่น ใช่จะแกล้งกล่าวเกลาะให้เพราะพริ้ง.(อิเหนา), ใช้ว่า เกราะ ก็มี เช่น อย่าคําเพราะเกราะกล่าวเจรจา.(รามเกียรติ์ ร. ๑).

 • เกลี่ย

  [เกฺลี่ย] ก. กระจายของออกไปให้เสมอกัน.

 • เกลี่ยไกล่

  ก. พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน; ทําให้เรียบร้อย,ทําให้มีส่วนเสมอกัน, ไกล่เกลี่ย ก็ว่า.

 • เกลี้ย

  [เกฺลี้ย] (แบบ) ก. ชักชวน, ทําให้ไล่เลี่ยกัน, เช่น เกลี้ยกระมลบันโดย. (ตะเลงพ่าย).

 • เกลี้ยกล่อม

  ก. ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม.

 • เกลียง

  [เกฺลียง] น. หญ้า เช่น เกลียงอ่อนห่อนโคลด ละไว้. (โลกนิติ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒