ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กุศโลบาย '

  กุศโลบาย  หมายถึง [กุสะ-, กุดสะ-] น. อุบายอันแยบคาย. (ส. กุศล + อุปาย).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กุสล

  [-สน] (โบ) น. กุศล. (ป.; ส. กุศล).

 • กุสุม, กุสุม-

  [กุสุมะ-, กุสุมมะ-] (แบบ) น. ดอกไม้. (ป.).

 • กุสุมวิจิตร

  น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กําหนดด้วย ๔ คณะ คือ น คณะย คณะ น คณะ ย คณะ บาทละ ๑๒ คำ หรือ ๑๒ พยางค์ (ตามแบบว่า นยสหิตานฺยา กุสุมวิจิตฺตา) ตัวอย่างว่า จะรจิตรอรรถาปิสุณวจีขวน พิปริตญาณยล บรชนทำลาย. (ชุมนุมตำรากลอน).

 • กุสุมภ์

  (แบบ) น. ดอกคํา. (ป.).

 • กุสุมา

  (แบบ) น. ดอกไม้. (ป.).

 • กุสุมาลย์

  (แบบ) น. ดอกไม้. (ป.).

 • กุสุมิตลดาเวลลิตา

  [กุสุมิตะละดาเวนลิตา] น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กําหนดด้วย ๖ คณะคือ ม คณะ ต คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ ย คณะบาทละ ๑๘ คำ หรือ ๑๘ พยางค์ (ตามแบบว่า โม โต โน โย ยากุสุมิตลตาเวลฺลิตากฺขุตฺวสีหิ) ตัวอย่างว่า มนตรีมาตย์ผู้ฉลาดมละทุจริตธรรม์ พึงผดุงสรร- พสิ่งสวัสดิ์. (ชุมนุมตำรากลอน).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒