ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กุศล '

  กุศล  หมายถึง [-สน] น. สิ่งที่ดีที่ชอบ, บุญ. ว. ฉลาด. (ส.; ป. กุสล).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กุศลกรรมบถ

  [กุสนละกํามะบด] น. ธรรมหมวดหนึ่ง มี ๑๐ อย่าง คือกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓. (ส.).

 • กุศโลบาย

  [กุสะ-, กุดสะ-] น. อุบายอันแยบคาย. (ส. กุศล + อุปาย).

 • กุสล

  [-สน] (โบ) น. กุศล. (ป.; ส. กุศล).

 • กุสุม, กุสุม-

  [กุสุมะ-, กุสุมมะ-] (แบบ) น. ดอกไม้. (ป.).

 • กุสุมวิจิตร

  น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กําหนดด้วย ๔ คณะ คือ น คณะย คณะ น คณะ ย คณะ บาทละ ๑๒ คำ หรือ ๑๒ พยางค์ (ตามแบบว่า นยสหิตานฺยา กุสุมวิจิตฺตา) ตัวอย่างว่า จะรจิตรอรรถาปิสุณวจีขวน พิปริตญาณยล บรชนทำลาย. (ชุมนุมตำรากลอน).

 • กุสุมภ์

  (แบบ) น. ดอกคํา. (ป.).

 • กุสุมา

  (แบบ) น. ดอกไม้. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒