ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กิริณี '

  กิริณี  หมายถึง น. ช้างพัง. (โบ เขียนเป็น กิรินี). (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กิรินท

  [-ริน,] (แบบ) น. ช้างสําคัญ เช่น อ้าบัดนี้แม่มาเดอรดินสีพิกากิรินทไกรอาศน กวยนแก้วราชรจนา. (ม. คําหลวงวนปเวสน์). (ป. กรินฺท; ส. กรินฺ ว่า ผู้มีมือคืองวง).

 • กิริเนศวร

  [-เนสวน, -เนด] น. ช้างสําคัญ เช่น ทรงนั่งกิริเนศวรโจมทอง.(ม. คําหลวง ทานกัณฑ์).

 • กิริยา

  น. การกระทํา; อาการที่แสดงออกมาด้วยกาย, มารยาท,บางทีใช้ในอาการที่ดี เช่น มีกิริยา หมายความว่า มีกิริยาดี. (ป.).

 • กิริยาสะท้อน

  น. การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอํานาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน เช่นหดมือเมื่อถูกของร้อน.

 • กิเลน

  น. ชื่อสัตว์ในนิยายจีน, ตามตําราของจีนว่า หัวเป็นมังกรมีเขาอ่อน ๑ เขา ตัวเป็นกวาง ตีนมีกีบเหมือนม้า หางเป็นพวง.

 • กิเลส, กิเลส-

  [-เหฺลด, -เหฺลดสะ-] น. เครื่องทําใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภโกรธ หลง เช่น ยังตัดกิเลสไม่ได้ กิเลสหนา; กิริยามารยาทในคําว่า กิเลสหยาบ.

 • กิเลสมาร

  น. กิเลสซึ่งนับเป็นมารอย่างหนึ่ง. (ป.). (ดู มาร).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒