ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กินรูป '

  กินรูป  หมายถึง ว. มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง, ใหญ่ดูเป็นเล็ก,ซ่อนรูป ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กินแรง

  ก. เอาเปรียบผู้อื่นในการทํางานหรือในการเลี้ยงชีพ; หนักแรง,ต้องใช้แรงมาก.

 • กินลม

  ก. ต้านลม, รับลม, เช่น ว่าวกินลม ใบเรือกินลม.

 • กินลมกินแล้ง

  (สํา) ก. ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย.

 • กินล้างกินผลาญ

  ก. กินครึ่งทิ้งครึ่ง, กินทิ้งกินขว้าง, กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย.

 • กินลึก

  ว. มีเล่ห์ลึกซึ้ง.

 • กินเลี้ยง

  ก. กินอาหารร่วมกันหลายคนเพื่อสังสรรค์กันเป็นต้น.

 • กินเวลา

  ก. เปลืองเวลา, ใช้เวลามาก.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒